KLAPY ODDYMIAJĄCE

SYSTEMY ODDYMIAJĄCE YAWAL Z SIŁOWNIKAMI ESCO

W celu zapewnienia ochrony przed szkodliwym wpływem dymu podczas pożaru stosuje się systemy wentylacyjne pozwalające na wytwarzanie stref wolnych od dymu. Można je wykonać poprzez montaż klap oddyKlapy oddymiające wykonuje się z profili do konstruowania okna dachowego Yawal. Jako elementy napędu i sterowania w zabudowie używa się specjalistycznych, przebadanych i certyfikowanych siłowników zgodnie z normą EN 12101-2. miających YAWAL. 

 

 

Do pobrania

Karta produktu