System PBI 50N GLASS

System profili bez izolacji termicznej PBI 50N Glass przeznaczony jest do wykonywania lekkich ścian i przegród wewnętrznych o wysokich właściwościach użytkowych i estetycznych.

Idealnie nadaje się do tworzenia zarówno ścianek stałych, jak i całoszklanych skrzydeł drzwiowych. Wyroby budowlane wykonane na bazie systemu PBI 50 Glass przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne.

Drzwi i ściany systemu YAWAL® PBI 50 Glass mogą być również stosowane jako przegrody zewnętrzne, jednak tylko w tych przypadkach, gdy nie są im stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, wodoszczelności i przepuszczalności powietrza. Obliczenia statyczne powinny wówczas uwzględniać wpływ obciążeń wywołanych parciem i ssaniem wiatru wg PN-77/B-02011.

 

Zalety systemu:

• brak poprzeczek dzielących oszklenie,
• prosta konstrukcja w prefabrykacji,
• możliwość stosowania różnych profili obrysowych,
• maksymalna wysokość konstrukcji do 3,1 m,
• system dostosowany do okuć firm CDA,
• łatwość montażu,
• możliwość instalowania wypełnień przeziernych o grubości nie mniejszej niż 12 mm,
• możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

 

Do pobrania

Karta produktu