Karta gwarancyjna draft

Karta gwarancyjna draft

Gwarancja Gwarancja jest uprawnieniem do dochodzenia przez klienta roszczeń z tytułu wad zakupionej rzeczy. Gwarancja jest uzależniona tylko od woli udzielającego ją i nie jest obligatoryjna. Jej udzielenie następuje poprzez wydanie oświadczenia gwarancyjnego, którym...
Karta gwarancyjna draft

Formularz reklamacji

Formularz reklamacyjny Oczywiście podczas realizacji zleceń mogą pojawić się spory. Zarówno po stronie Klienta, jak i naszej -czyli po stronie wykonawcy. Jeżeli klient czuje że usługa bądź produkt nie do końca spełnia jego oczekiwania, prosimy o przesłanie formularza...
Karta gwarancyjna draft

Spory podczas realizacji umowy

Spory podczas realizacji umowy Oczywiście podczas realizacji zleceń mogą pojawić sie spory. Zarówno po stronie Klienta, jak i naszej -czyli po stronie wykonawcy. Zawsze chcemy dojść do konsensusu z Klientem, tak aby był z rozwiązania zadowolony. Jesteśmy zorientowani...