Gwarancje, reklamacje i spory

Reklamacje

 

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć rzecz do Klienta bez wad. Przed wysłaniem do Klienta, zamówiony przez niego towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym.

2. Prosimy zawsze sprawdzić przy listonoszu/kurierze, czy paczka nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli paczka nosi ślady zniszczeń prosimy zgłosić przewoźnikowi zastrzeżenia wraz z opisem uszkodzeń.

3. Klient ma prawo złożyć reklamacje w każdy prawnie dopuszczalny sposób, w tym m.in.:

a) za pośrednictwem formularza reklamacji znajdującego się na stronie poniżej,
b) za pośrednictwem zgłoszenia telefonicznego pod nr telefonu wskazany w pkt. 5 poniżej,
c) ustnie do protokołu,
d) pisemnie list, (poczta elektroniczna) na adres wskazany w stopce.

 

4. Informacja o uznaniu za zasadną lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres korespondencyjny podany w formularzu reklamacyjnym lub inny wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod numerem telefonu 503 07 1111 od poniedziałku do piątku,

w godz. 8-15 lub pod adresem mailowym biuro@aluprestige.pl.

 

 

 

Karta gwarancyjna draft

Karta gwarancyjna draft

Gwarancja jest uprawnieniem do dochodzenia przez klienta roszczeń z tytułu wad zakupionej rzeczy. Gwarancja jest uzależniona tylko od woli udzielającego ją i nie jest obligatoryjna. Jej udzielenie następuje poprzez wydanie oświadczenia gwarancyjnego, którym w praktyce...

Formularz reklamacji

Formularz reklamacji

Oczywiście podczas realizacji zleceń mogą pojawić się spory. Zarówno po stronie Klienta, jak i naszej -czyli po stronie wykonawcy. Jeżeli klient czuje że usługa bądź produkt nie do końca spełnia jego oczekiwania, prosimy o przesłanie formularza reklamacyjnego.  ...

Spory podczas realizacji umowy

Spory podczas realizacji umowy

Oczywiście podczas realizacji zleceń mogą pojawić sie spory. Zarówno po stronie Klienta, jak i naszej -czyli po stronie wykonawcy. Zawsze chcemy dojść do konsensusu z Klientem, tak aby był z rozwiązania zadowolony. Jesteśmy zorientowani na klienta i jego zadowolenie z...