Klauzula RODO

RODO a produkty Aluprestige

– co powinieneś wiedzieć?

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”). Jest to dokument, który ma przede wszystkim pozwolić każdemu z nas w łatwy i przejrzysty sposób uzyskiwać informację o tym, kto i na jakiej podstawie przetwarza nasze dane osobowe, zarządzać dostępem do nich oraz wspierać nas w egzekwowaniu prawa do ich jak najlepszej ochrony.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, w jaki sposób Aluprestige chroni Twoje dane osobowe i dane Twoich kandydatów do pracy oraz jak może wesprzeć Cię w realizacji praw i obowiązków wynikających z RODO.

Na początek – jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Skoro korzystasz z naszych produktów, z pewnością posiadasz też profil „klienta/potencjalnego klienta/partnera” w Aluprestige.

Dane Twoich pracowników i współpracowników

Gdy korzystasz z naszych produktów, profilu „klienta” udostępniamy Ci dodatkowe funkcjonalności, nowe produkty, zawsze w zakresie i na czas określony w zawartej między nami umowie. Wraz z rozpoczęciem świadczenia usług otrzymasz od nas pełną informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych związanych z realizacją naszej umowy.

Jeżeli  jesteś osobą odpowiedzialną jedynie za zakup usług, a korzystać z nich będzie Twój pracownik lub współpracownik, powinieneś poinformować go przed przekazaniem nam jego danych, że Aluprestige będzie je przetwarzał w celu realizacji umowy między nami.

A teraz przejdźmy do konkretów 🙂 Z poniższego akapitu – trochę długiego, ale zależy nam, byś otrzymał wszystkie niezbędne informacje – dowiesz się, kim jesteśmy i w jaki sposób przetwarzamy dane Twoich pracowników podczas naszej współpracy. Możesz śmiało przekazać tę informację swoim pracownikom, którzy będą korzystać z zakupionych przez Ciebie usług.

Na potrzeby realizacji umowy Aluprestige Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (​42-215), ​ul. Ludowa 160 będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail jakosc@aluprestige.pl lub pisemnie na adres: Aluprestige Sp. z o.o., ul. Ludowa 160, ​42-215 Częstochowa.
Aluprestige wyznaczył także inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się poprzez e-mail jakosc@aluprestige.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Zakres Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Aluprestige obejmuje:

   1. imię i nazwisko,
   2. nazwę firmy,
   3. adres e-mail,
   4. numer telefonu służbowego,
   5. dane o wykorzystaniu usługi,
   6. dane dotyczące ruchu na stronie
   7. danych dotyczących budynku tj. planów, wykazów stolarki, zdjęć z inwestycji itp.
   8. korespondencję z naszym działem obsługi klienta.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy handlowej wiążącej Aluprestige z reprezentowanym przez Ciebie podmiotem – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora oraz tego podmiotu; prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu sprawnej realizacji świadczeń objętych zakresem umowy.

W związku z tym będziemy też prowadzić analizę Twoich zachowań w ramach udostępnionych funkcjonalności oraz na podstawie tych danych w sposób automatyczny informować Cię za pośrednictwem poczty e-mail o istotnych kwestiach związanych z wykorzystaniem usługi. Wszystko po to, by dostarczyć Ci produkt jak najwyższej jakości.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz Aluprestige usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z reprezentowanym przez Ciebie podmiotem, w tym usługi prawne. W związku z powyższym Twoje dane zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy naszym zaufanym dostawcom – jedynie tym, którzy zapewniają poziom ochrony danych osobowych zgodny z RODO.

Zapewniamy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług, a następnie przez 3 lata w związku z ewentualną koniecznością obrony na wypadek roszczeń lub w celu udokumentowania wykonania usługi.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Inni odbiorcy danych

Dane te są też przetwarzane przez naszych zaufanych dostawców, którzy świadczą nam następujące usługi:

    1. utrzymanie i rozwój systemów informatycznych i usług IT, w tym usługi przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowej,
    2. usługi klienta pocztowego,
    3. analiza i tworzenie statystyk związanych z ruchem na stronie,
    4. udostępnienie formularzy do kontaktu w celu informowania o nowych produktach i zmianach w produkcie.

 Okres retencji danych

Wymienione powyżej dane będą przetwarzane do momentu zakończenia umowy między nami, przy czym przez 10 lat od momentu zakończenia realizacji świadczeń w związku z ewentualną koniecznością obrony na wypadek roszczeń lub w celu udokumentowania wykonania usługi.

Jak chronimy dane Twoje i Twoich kandydatów?

Niezmiennie Aluprestige zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych. Nasze produkty są dostosowywane do spełnienia wymogów wynikających z nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Niezbędne informacje do wypełnienia tego obowiązku znajdziesz w umowie powierzenia danych osobowych.

Realizacja założeń bezpieczeństwa danych odbywa się w Aluprestige między innymi poprzez:

   1. możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych,
   2. możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
   3. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych,
   4. ograniczanie dostępu do danych osobowych do pracowników, którzy mają przydzielone odpowiednie uprawnienia i dostęp który jest konieczny do realizowania przez nich ich obowiązków,
   5. wykonywanie regularnych kopii zapasowych danych,
   6. cykliczne wykonywanie przeglądu posiadanych uprawnień w celu ich weryfikacji lub potwierdzenia,
   7. aktualizację systemów.
   8. Inspektor ochrony danych osobowych w Aluprestige

Zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych, który chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania związane z RODO i produktami Aluprestige. Możesz się z nim skontaktować, wysyłając wiadomość na adres e-mail: jakosc@aluprestige.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Aluprestige Sp. z o.o., ul. ​Ludowa 160, ​42-215 Częstochowa.