Jakie okna wybrać, parametry

Szyby, drzwi i parametry

Przepuszczalność światła LT [%].  Określa procent światła widzialnego pochodzącego od Słońca, które przenika przez szybę. Dla zwykłego okna wskaźnik ten powinien być jak najwyższy (wynosi od 70 do 90%). W przypadku szyb o specjalnym zastosowaniu wartość ta zmienia się, np.

  • dla dekoracyjnego szkła barwionego w masie i przeciwsłonecznego od 37% do 53%
  • dla szyb refleksyjnych od 10% do 62%

Refleksyjność (odbicie) światła LR [%]. Określa procent światła słonecznego odbijanego przez szybę okienną. Dawniej za szybę o dobrych własnościach uważano szybę o wysokim współczynniku refleksyjności. Obecnie dąży się do obniżenia refleksyjności (np. szyby antisol lub antyrefleksyjne).

Całkowita przepuszczalność energii słonecznej g [%]. Stopień całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego oraz energii wcześniej zaabsorbowanej przez szkło. Im większa wartość współczynnika g, tym większe są pasywne zyski energetyczne (nagrzewanie pomieszczenia).

Współczynnik przenikania ciepła (symbol U, rzadziej k), określa ilość ciepła, która ucieka przez metr kwadratowy danej przegrody przy różnicy temperatur równej jednemu kelwinowi. Wyrażany jest on w watach na metr kwadratowy razy 1 Kelwin: W/(m2K). Im wyższą wartość przyjmuje , tym więcej ciepła tracimy.

Przykładowe wartości współczynnika przenikania Ug [W/m²K] dla różnych rodzajów szyb

 

Pojedyncza szyba o grubości 4 mm

5,7

Zestaw szybowy jednokomorowy z komorą wypełnioną powietrzem suchym
(grubość szyb 4 mm, odległość między szybami 16 mm)

2,7

Zestaw szybowy jednokomorowy z komorą wypełnioną powietrzem suchym
przy zastosowaniu szkła niskoemisyjnego (grubość szyb 4 mm, odległość
między szybami 16 mm)

1,4-1,7

Zestaw szybowy jednokomorowy z komorą wypełnioną argonem
(grubość szyb 4 mm, odległość między szybami 16 mm)

2,6

Dla szyb niskoemisyjnych z komorami wypełnionymi argonem
(grubość szyb 4 mm, odległość między szybami 16 mm)

0,6-0,7

 

 

Współczynnik izolacji akustycznej (symbol Rw), określa poziom redukcji głośności dźwięku przez daną przegrodę. Wyrażany jest w decybelach dB. Im jest wyższy, tym mniej dźwięków z zewnątrz trafia do domu.

 

Klasa odporności na włamanie (symbol RC 1-6), określa poziom trudności, na jakie napotka osoba, która zechce sforsować drzwi czy okno. Im wyższa klasa odporności, tym mniejsze szanse na sforsowanie drzwi. Najlepszymi rozwiązaniem są drzwi opatrzone symbolem RC 2, RC 3, RC 4. Klasa RC 6 jest niezwykle rzadko spotykana.