Przygotuj się. Czego wymagamy od inwestora.

 W trakcie procesu sprzedaży:

Po standardowej rozmowie o ilości, i celowości inwestycji, doradztwie co do konkretnych rozwiązań dojdziemy do momentu kiedy:

Poprosimy o wymiary do szacunkowej wyceny,

(spokojnie, nie ma zmartwień, przed zleceniem do produkcji a po wpłaceniu zaliczki pojedziemy na miejsce i sami zmierzymy/)

– doświadczona firma – partner zamawia bez sprawdzania wymiarów z natury, lub inwestor napisze oświadczenie że bierze na własne ryzyko

Zapytamy o montaż, czy ciepły czy standardowy,  jego miejsce, i koszty ewentualnego transportu szczególnie przy dużych zamówieniach. Jak montaż to o dodatkowy opis miejsca montażu ewentualne zdjęcie ( czy będą potrzebne inne dodatkowe sprzęty-koszty do montażu, duże przeszklenia wymagają innych sprzętów)

Zapytamy i zanotujemy kolory, ilość szyb, ewentualne dodatki typu rolety, parapety, moskitiery, czy w pakiecie brama itp.

Otrzymasz proforma/umowy sprzedaży jako załącznika ustaleń z protokołu pomiaru. Na fv i proformie zaznaczymy dodatkowe ustalenia lub dołącz dodatkowa kartkę z miejscem na podpis lub będziemy oczekiwać na akceptację mailową.

Po wpłaceniu zaliczki lub płatności całości zaczniemy działać. Na dodatkowe ustalenia najlepiej mieć w formie maila no chyba że ustalimy z klientem inaczej.

Ustalimy przewidywane terminy montażu z zaznaczeniem, że czynniki obiektywne jak losowe uszkodzenie towaru lub czynniki niezależne jak warunki pogodowe mogą opóźnić datę realizacji montażu bez konsekwencji dla sprzedającego. Nasz draft umowy, karty gwarancyjnej oraz sposobu postępowania w spornych sytuacjach masz na naszej stronie.

Na każdym etapie staramy się myśleć za inwestora i wyprzedzamy ewentualne problemy – przewidując i komunikując je inwestorowi. Nie unikamy trudnych tematów. Nie odkładamy problemów na później. Wszelkie niejasności tylko mogą się nawarstwić w trakcie montażu.

 

Ustalimy przed naszym wyjazdem na pomiar:

 1. Poprosimy inwestora o wyznaczenia poziomu zero gotowej podłogi na ścianach pomieszczeń, w których będzie montowana stolarka otworowa.

Jest to obowiązek kierownika budowy – sprawującego pieczę nad inwestycją.

 1. Ustalimy z klientem wysokość parapetów i naniesiemy w widocznym miejscu obok każdego okna. Możemy również zrobić zdjęcie.
 2. Upewnimy się, że wszystkie otwory okienne są gotowe– nie przyjeżdżamy na budowę, gdzie trwają prace nad nimi. Wymagamy, aby otwór okienny był przygotowany do pomiarów i miał wymiary zgodne z projektem. Szkoda czasu na szacunkowe pomiary, którymi ryzykujemy błędy podczas montażu
 3. 4. Umówimy się na pomiar z inwestorem lub kierownikiem budowy.

Jeżeli nie może pojawić się na pomiarze – szkoda czasu – lepiej w tym czasie obsłużyć bardziej zaangażowanego klienta.

 1. Upewnimy się konkretnie co będziemy mierzyć.Czy poza oknami są drzwi, rolety, bramy garażowe, parapety, moskitiery? W zależności od produktów jakie będziesz potrzebował być może będziesz musiał pobrać inne parametry.

 Podczas pomiaru:

Zrobimy pomiary „ zaangażujemy w proces” tylko w obecności inwestora lub kierownika konstrukcji.

 1. Przygotujemy na pomiar protokół pomiaru x2 sztuk , i wyślemy mailem do akceptacji- notujemy dodatkowe  ustalenia!

PAMIĘTAJ!

 W przypadku potrzebnych poprawek w budynku wskaż jak mają być one zrealizowane i zapisz koniecznie na protokole pomiaru, że odpowiedzialność za to spoczywa na inwestorze, a niewykonanie ich przed montażem skutkować może obciążeniem kosztami ich wykonania lub strat wynikających z ich braku (np. powtórny dojazd)

Pamiętaj, aby dokładnie i precyzyjnie zanotować wszystkie ustalenia z przeprowadzanego pomiaru, aby później uniknąć nieścisłości i pretensji ze strony klienta

 1. Na protokole rysujemy z wymiarowane, poglądowe rysunki otworów montażowych i obok poglądowe, z wymiarowane rysunki zamawianej stolarki wraz z kierunkami otwierania.
 2. Zwróć uwagę na kolejne pomieszczenia i dobieraj funkcje okien indywidualnie do potrzeb klienta, dopytaj właściwości cieplne, ilość szyb, o moskitiery, rolety, kolory itp.
 3. Zapiszemy na protokole kto odpowiada za następujące obszary:
 • mediów – woda, prąd
 • swobodnego dojazdu do miejsca budowy (jakim autem? bus, ciężarówka solo, TIR?)
 • wynajem ewentualnego dźwigu, maedy czy innych maszyn do przenoszenia ciężkich elementów
 • ustawienie rusztowania do niedostępnych z poziomu parteru miejsc
 1. Ustalimy, i uczulimy że po stronie inwestora jest:
 • zapewnienie warunków do swobodnego montażu wewnątrz lub na zewnątrz budynku – w przypadku braku – możesz obciążyć klienta za poniesione dodatkowe koszty dojazdu, czasowe, osobowe
 • swobodny dostęp i wejście do budowy
 • odbiór wykonanych prac montażowych przez kierownika budowy w dniu ich zakończenia. Jeżeli inwestor nie stawi się na odbiorze prac – dokonasz ich odbioru we własnym zakresie jednostronnie, czy częściowo na co on wyraża zgodę
 1. Na protokole pomiaru poprosimy podpis inwestora/ kierownika budowy.Jeżeli inwestor jest klientem indywidualnym  – konieczna adnotacja/ oświadczenie: “Oświadczam, że na własne ryzyko akceptuje ustalenia z niniejszego protokołu bez potwierdzenia kierownika budowy”