Spory podczas realizacji umowy

Oczywiście podczas realizacji zleceń mogą pojawić sie spory. Zarówno po stronie Klienta, jak i naszej -czyli po stronie wykonawcy.

Zawsze chcemy dojść do konsensusu z Klientem, tak aby był z rozwiązania zadowolony. Jesteśmy zorientowani na klienta i jego zadowolenie z usługi jest nam bardzo bliskie. Gdy problem jest po drugiej stronie i to klient nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, będziemy korzystać z praw jakie nam przysługują, oraz będziemy korzystać z najlepszych biznesowych praktyk tj.

Na poczatek rozmowy, postaramy się wykorzystać formułę negocjacyjną w postaci spotkania: w miejscu obojetnym biznesowo dla każdej ze stron, ustalenia harmonogramu-tzw. kamieni milowych-pozwalających dojść do porozumienia. W wypadku braku dobrej woli, pozostają narzędzia dostępne czyli:

-jak wezwanie do zapłaty,

-dalsze wstrzymanie realizacji prac, lub wstrzymanie dostaw.

Gdy dalej jest brak kontaktu z „wierzycielem” wystawiamy ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, gdzie informujemy że dalsze kroki będziemy kierować drogą sądową. Skutkiem tych działań,  jest zwiększenie kosztów dla „wierzyciela” o koszty sądowe, jeżeli będzie potrzeba to i komornicze na ściągnięcie długu.

Informujemy równiez klienta o przekazaniu do rejestru dłużników co spowoduje konsekwencje „odrzuceń-negatywnych decyzji” w wypadku wniosków o kredyt, leasing a nawet przy zawarciu umowy o telefon. Prawdopodobnie „wywiadownie” przy większych zleceniach również będą rekomendowały brak współpracy z firmą która w takich rejestrach widnieje, oraz brak mozliwości startu w przetargach-jako widniejący aktywny dłużnik.

Z góry podajemy na tacy draft umowy,  sami staramy się trzymać norm i jakość naszych usług, aby obce nam były spory. Zawsze na etapie podpisania umowy chcemy doprecyzować i przewidzieć wszystkie niedogodności aby wywiązać się z umowy na czas i z odpowednią jakością. Doświadczenie jednak pokazuje, że trzeba być przygotowanym na różne scenariusze. Dla klienta mamy draft umowy, protokół reklamacyjny, gwarancje i certyfikaty.

Lubimy zachowywać się przewidywalnie, więc również informujemy- jakie kroki będziemy podejmować, aby zabezpieczyć nasze interesy.